Dodatne usluge

Izložbe i sponzorstva

Pomno osmišljamo pakete za sponzore. Vršimo kompletnu komunikaciju sa potencijalnim sponzorima. Brinemo za financijski menadžment sponzorstava. Izložbeni prostore uređujemo prema planu i nudimo mogućnost izrade štandova za klijente.

Najam tehničke opreme

Za Vas nabavljamo najbolju i najmoderniju tehničku opremu.