Internation Medical Fair Remedium 2018

Poštovani,

Ove godine  27. oktobra/listopada,  u Tuzli, u Hotelu Tuzla, organizujemo peti Sajam medicine Remedium, uz učešće i stručnu pomoć i podršku stručnih saradnika iz više medicinskih  grana. 

Suorganizator ovogodišnjeg Sajma medicine REMEDIUM  je JZNU Dom zdravlja „dr Mustafa Šehović“ Tuzla.

Ove godine JZNU Dom zdravlja Tuzla proslavlja svoju 95. godišnjicu postojanja, pa će ovogodišnji sajam medicine Remedium imati i svečani karakter. 

U edukativnom dijelu sajma organizovani će biti multidisciplinarni simpoziji, a oblasti koje će biti zastupljene na istom su teme iz oftalmologije, neuropsihijatrije i porodične medicine. U vrijeme održavanja Međunarodnog sajma medicine Remedium, Dom zdravlja Tuzla obilježava i dane mentalnog zdravlja, te će se u sklopu neuropsihijatrijske sesije održati predavanja iz te oblasti.

Predavanja i učešće su certificirana od strane nadležnih ljekarskih/liječničkih komora.

U pripremi smo i Druge obavijesti, u kojoj će biti sadržane teme i predavači kao i druge informacije vezane za navedeni događaj. 

Srdačan pozdrav!

ORGANISER

CO-ORGANISER

CONGRESS VENUE

Hotel Tuzla

Kontakt

Ul ZAVNOBiH-a 13

BA-75000 Tuzla

http://www.hoteltuzla.ba

Bosna i Hercegovina

+387 35-369-600

ON SITE REGISTRATION

REGISTRATION - http://kongres.ba/en/registration

Registration desk will be situated in the hotel near the Congress hall.

On-site registration desk will be possible

SESSIONS

SESIJA PORODIČNA MEDICINA
1. doc.dr.med. Sabina Salkić, spec.porodične medicine
TEMA: Hipertenzivna kriza
2. prim.doc.dr.Mirjana Remetić, spec.pedijatar
TEMA: Uloga pedijatra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
3. Samira Sejdinović, medicinska sestra
TEMA: Uloga sestrinstva u zajednici

SESIJA NEUROPSIHIJATRIJA
1. Prim.dr. Zlatko Kalabić, neuropsihijatar
TEMA: Uloga timova CMZ-a u smanjenju broja hospitalizacija na klinici za psihijatriju
2. Nedim Ajšić, medicinski tehničar
TEMA: Proces rada medicinskog tehničara/sestre u timu za CMZ-a

SESIJA OFTALMOLOGIJA
TEMA SESIJE:
Savremene dijagnostičke i terapijske procedure u oftalmologiji
PREDAVAČI: 
1. prof.dr.med.sci Pavljašević Suzana
TEMA: Aparati za mjerenje očnog pritiska nove igračke ili...
2. prof.dr.med.sci Jusufović Vahid
3. mr.med.sci Mušanović dr Zlatko
4. mr.med.sci Zvorničanin dr Jasmin

REGISTRATION FEE

All participants of the International Fair of Medicine Remedium are exempt from paying the registration fee.

Participation includes the presence of all scientific sessions, a welcome cocktail, a coffee break, a certificate of participation 

 CERTIFICATE

All participants in the fair will receive a participation cetrificate

LANGUAGE

The official languages of the meeting are Bosnia, Croatian, Serbian. and English. No simultaneous translation will be provided.

 

COMMERCIAL EXHIBITION

A commercial exhibition of equipment, products and books will take place during the meeting. The support of these organizations is important for the success of the meeting and all delegates are encouraged to visit each stand. The commercial exhibition will be in front of the Symposium hall. To receive the sponsorship opportunities and possibilities please contact the Technical Organizer.

CONTACT

For all information about sponsorship packages and the possibility of participating in this Advertising in the Final Program, please contact the Congress Service.

Freestyle d.o.o., 

Bosna i Hercegovina,

Musala 3, Cipelići

75000 Tuzla,

Bosnia and Herzegovina

Telefon:+387 35 310 510;  

Fax: +387 35 310 511;   

e-mail:remedium@remedium.ba