Online registracija

Online registracija i zaprimanje radova

U okviru usluge kongresnog menadžmenta,  nudi savremen način online registracije.

Sve prijave vrše se online i ulaze u bazu podataka.  Prijavnica može biti na stranici kongresa (koju naš programmer može posebnoi zraditi prema željama i potrebama klijenta) ili na web stranici klijenta. Klikom na našu web stranicu zadržava se isti visual kao i na stranici kongresa.

 

Izrada formulara vrši se u dogovoru s klijentom,  te se na taj način za prijavu oblikuju podaci  , koje klijent želi prikupiti od učesnika (uz generalne podatke, koji su potrebni za  prijavu).

 

Prva  faza  jest  registracija korisnika s ispunjavanjem ličnih podataka i odabirom kotizacije, smještaja, dodatnih usluga i ostalih usluga koje dogovorimo sa organizatorom kongresa.

Po uspješnom završetku učesniku se šalje mail s potvrdom registracije. Svi podaci nalaze se u bazi podataka čime se u svakom trenutku mogu izvući statistički podaci bilo kojeg segmenta registracije i rezervacije.

 

Prema potrebama sastavljaju se izvještaji koje klijent želi,  npr:

– Lista učesnika sa svim podacima,

– Kotizacije (ukupan iznos, iznos po vrstama kotizacije)

– Popunjenost hotela i sl.

 

Nakon obavljene  online  prijave učesnici na upisani  email  dobivaju potvrdu prijave.

Nakon primljene uplate ,učesnicima se šalje automatska potvrda o učešću iz baze podataka.

 

Online zaprimanje radova i sažetaka

Tokom organizacije eventa u dogovoru sa organizatorom vrsi se zaprimanje znanstvenih i stručnih radova. Baza podataka omogućuje organizatorima jednostavan pregled zaprimljenih radova i jednostavno obaviještavanje autora o prihvaćanju njihovih sažetaka.