Broj telefona (+387) 35 31 05 10
Broj faksa (+387) 35 31 05 11

Član UDMAR FBiH: DANE

Ostali Autori

1.

2.

Nacin prezentacije (obavezno)
Oral presentationsPoster presentation

Krajnji datum za slanje radova je 10/10/2019. godine