Maršala Tita 109, Tuzla, BiH
+387 35 310 511

Balkan States Anesthesia Days – IV

Dragi prijatelji, kolege i saradnici,

Veliko nam je zadovoljstvo pozvati Vas na “IV Balkanske dane anestezije” koji će se održati od 17-20 maja/svibnja 2017. godine u hotelu Hills, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Ideja o održavanju godišnjeg kongresa anesteziologa na području Balkana, svake godine u drugoj balkanskoj zemlji, potiče od  Udruženja anesteziologa i reanimatologa  Republike Turske (ARUD). Prvi Balkanski dani anestezije su održani 2014 godine u Prištini, a zatim 2015 g. u Tirani, te 2016 g. u Skoplju. Ove godine je čast da učestvuje u organizaciji kongresa i bude domaćin ovog značajnog događaja pripala Republici Bosni i Hercegovini i Udruženju doktora medicine anesteziologa-reanimatologa u FBiH (UDMAR).

Tema kongresa je “Anestezija i intenzivno liječenje u abdominalnoj hirurgiji”. Učesnici će imati priliku da razgovaraju, razmjenjuju informacije i  podijele svoja iskustva, ne samo između kolega iz Turske i Bosne i Hercegovine, koji su organizatori kongresa, nego i drugih zemalja regije, ali i sire. Cilj nam je da kongres bude i društveno i naučno obogaćen.

Iskreno se nadamo da će tema kongresa kao i njegov  bogat naučni program potaknuti Vaše interesovanje i da ćete dati svoj doprinos za što uspješniju realizaciju ovog događaja.

Radujemo se našoj saradnji i Vašem dolasku u Sarajevo.                                                                                             

Predsjednik Organizacionog odbora iz BiH
Doc.dr.sc. Jasmina Smajić
Predsjednik UDMAR-a

Sekretar Organizacionog odbora iz BiH
Prim.dr.Mirsad Babović
           

ORGANIZACIONI ODBOR


PREDSJEDAVAJUĆI

 • Prof Meral Kanbak, MD
 • Asst Prof Jasmina Smajić, MD, PhD

SEKRETARI KONGRESA

 • Asst Prof Aysun Ankay Yılbaş, MD
 • Prim Mirsad Babović, MD

ČLANOVI

 • Assoc Dr Nurdan Bedirli, MD
 • Ediba Čelić Spužić, MD, PhD
 • Assoc Prof Sanem Çakar, MD
 • Prof Aslı Dönmez, MD
 • Tülin Gümüş, MD
 • Prim Mehmed Haznadar, MD
 • Assoc Prof Semir Imamović, MD, PhD
 • Merlina Kalajdžija Cero, MD, PhD.
 • Raif Kaya, MD
 • MSc. Edina Lekić, MD
 • Adisa Šabanović, MD

KONTAKT

 • Asst Prof Aysun Ankay Yılbaş, MD

e-mail: arudmail@gmail.com

 • Prim  Mirsad Babović, MD

e-mail: mirsadbabovic@hotmail.com


AGENCIJA ZA REGISTRACIJU, SMJEŠTAJ I SPONZORSTVO

Freestyle marketing agencija,

Mije Keroševića Guje br.3, 75000 Tuzla, BiH

Tel: 00387 35 310 510

Fax: 00387 35 310 511

E mail: fsm@bih.net.ba


OPŠTE INFORMACIJE

MJESTO ODRŽAVANJA: Hotel Hills, Sarajevo, BiH

DATUM ODRŽAVANJA: 17 – 20 maj/svibanj 2017 godine


NAUČNI PROGRAM

TEME:
 • Anestezija za laparoskopsku operaciju
 • Anestezija za barijatrijsku operaciju
 • Anestezija za robotske operacije
 • Bolesti jetre i transplantacija
 • Bolesti bubrega i transplantacija
 • ERAS protokoli (u operacijskoj sali / postoperativni)
 • Hemodinamski monitoring
 • Postoperativna mehanička ventilacija nakon abdominalne operacije
 • Abdominalna trauma i hitni slučajevi
 • Anestezija za maligna oboljenja u abdomenu
 • Regionalna anestezija i blokada perifernih nerava za abdominalnu hirurgiju (TAP blok, epiduralne itd ..)
 • Strateško korištenje kisika
 • Azotni oksidul: koristiti ili ne

SAŽETCI

Sažetci kliničkih studija i izvještaji slučajeva će biti prihvaćeni za usmenu prezentaciju. Rok za prijavu sažetaka je 3.April 2017 godine.

Iako su službeni jezici kongresa bosanski, turski I engleski jezik, sažetke treba dostaviti na engleskom jeziku.

Sažetak treba da sadrži:

 • Uvod
 • Materijal i metode
 • Rezultate
 • Diskusiju i zaključak

Sažetak ne smije sadržati više od 350 riječi ne uključujući ime autora, naslov i instituciju.

Informacije o autoru (ime, prezime, ustanova, broj telefona, broj mobilnog telefona, e-mail) treba dostaviti odvojeno.

Dostavljene sažetke će ocjenjivati naučni odbor i vlasnici sažetaka će biti obavješteni do 15. Aprila 2017 godine.

Sažetci prihvaćeni od strane naučnog odbora će biti objavljeni u “Supplement of Journal of Anesthesia – JARSS”. Da bi sažetak bio predstavljen na kongresu I objavljen u časopisu, jedan od autora mora izvršiti svoju registraciju najkasnije do 15. Aprila 2017. godine, te autor može prestaviti samo dvije usmene prezentacije.

Prijava i slanje sažetaka na : arud2017.org/Abstracts.html i www.arud2017.org/login.php


RADIONICA I PRIJAVA NA RADIONICU

Naziv radionice: Klinički ultrazvuk

Datum održavanja radionice: 18. Maj 2017. godine

Napomena:

Potrebno je izvršiti pred-registraciju, jer je prisustvo ograničeno na 48 polaznika.

Kotizacija za učešće u radionici  je 60,00 €.

Kliknite na arud2017.org/USWS.html da dobijete informacije i registrujete se na radionicu


KOTIZACIJA

Članovi duštva UDMAR 50,00  €

Specijalizanti 50,00  €

Ostali 70,00  €

PODACI ZA UPLATE IZ BOSNE I HERCEGOVINE
Uplatu izvršiti na
Žiro račun:  1990500055454122 kod Sparkasse Bank dd

PODACI ZA UPLATE IZ INOSTRANSTVA
Uplatu izvršiti na račun
UniCredit dd Mostar,

UNICREDIT BANKA
IBAN BA39 3383 0048 9030 6817;
SWIFT: UNCRBA22

Kontakt osoba:
Monika Ledenko- Husić

Telefon :+387 (0)35 310 510

Kotizacija samo za učesnike iz Bosne i Hercegovine


PROGRAM

www.arud2017.org/scientific.html

17. Maj 2017. godine

 • Registracija
 • Ceremonija otvaranja
 • Naučni program
 • Piće dobrodošlice

18. Maj 2017. godine

 • Naučni program
 • Radionica
 • Oralne prezentacije
 • Svečana večera

19. Maj 2017. godine

 • Naučni program
 • Oralne prezentacije

20. Maj 2017. godine

 • Naučni program