Maršala Tita 109, Tuzla, BiH
+387 35 310 511

Međunarodni Sajam Medicine Remedium 2018

Poštovani,

Ove godine  27. oktobra/listopada,  u Tuzli, u Hotelu Tuzla, organizujemo peti Sajam medicine Remedium, uz učešće i stručnu pomoć i podršku stručnih saradnika iz više medicinskih  grana.

Suorganizator ovogodišnjeg Sajma medicine REMEDIUM  je JZNU Dom zdravlja „dr Mustafa Šehović“ Tuzla.

Ove godine JZNU Dom zdravlja Tuzla proslavlja svoju 95. godišnjicu postojanja, pa će ovogodišnji sajam medicine Remedium imati i svečani karakter.

U edukativnom dijelu sajma organizovani će biti multidisciplinarni simpoziji, a oblasti koje će biti zastupljene na istom su teme iz oftalmologije, neuropsihijatrije i porodične medicine. U vrijeme održavanja Međunarodnog sajma medicine Remedium, Dom zdravlja Tuzla obilježava i dane mentalnog zdravlja, te će se u sklopu neuropsihijatrijske sesije održati predavanja iz te oblasti.

Predavanja i učešće su certificirana od strane nadležnih ljekarskih/liječničkih komora.

U pripremi smo i Druge obavijesti, u kojoj će biti sadržane teme i predavači kao i druge informacije vezane za navedeni događaj.

Srdačan pozdrav!


ORGANIZATOR


SUORGANIZATOR


MJESTO ODRŽAVANJA KONGRESA

Hotel Tuzla

Kontakt

Ul ZAVNOBiH-a 13

BA-75000 Tuzla

Bosna i Hercegovina

+387 35-369-600

http://www.hoteltuzla.ba


PRIJAVA NA SAJAM  REGISTRACIJA

REGISTRACIJA –  https://kongres.ba/en/registration

Prijavno mjesto biti će smješteno u lobiju hotela

Prijava će bit moguća i na licu mjesta.


SESIJE

SESIJA PORODIČNA MEDICINA

1. doc.dr.med. Sabina Salkić, spec.porodične medicine
TEMA: Hipertenzivna kriza
2. prim.doc.dr.Mirjana Remetić, spec.pedijatar
TEMA: Uloga pedijatra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
3. Samira Sejdinović, medicinska sestra
TEMA: Uloga sestrinstva u zajednici

SESIJA NEUROPSIHIJATRIJA

1. Prim.dr. Zlatko Kalabić, neuropsihijatar
TEMA: Uloga timova CMZ-a u smanjenju broja hospitalizacija na klinici za psihijatriju
2. Nedim Ajšić, medicinski tehničar
TEMA: Proces rada medicinskog tehničara/sestre u timu za CMZ-a

SESIJA OFTALMOLOGIJA

TEMA SESIJE:
Savremene dijagnostičke i terapijske procedure u oftalmologiji
PREDAVAČI:
1. prof.dr.med.sci Pavljašević Suzana
TEMA: Aparati za mjerenje očnog pritiska nove igračke ili…
2. prof.dr.med.sci Jusufović Vahid
3. mr.med.sci Mušanović dr Zlatko
4. mr.med.sci Zvorničanin dr Jasmin


KOTIZACIJA

Svi sudionici Sajma medicine Remedium oslobođeni su plaćanja kotizacije.

Učešće uključuje prisustvo svim naučnim sesijama, koktelu dobrodošlice, kafe pauze, dodjelu certifikata o učešću


POTVRDA O UČEŠĆU

Svi učesnici sajma će dobiti cetrifikat o učešću


JEZIK

Službeni jezici Sajma su bosanski, hrvatski, srpski i engleski jezik, bez simultanog prevođenja


IZLOŽBA

Za vrijeme održavanja Sajma održat će se i izložba opreme i proizvoda farmaceutskih kmpanija. Podrška ovih kompanija je značajna za opšti uspjeh Sajma i svi sudionici se pozivaju da posjete svaki izložbeni prostor. Izložbeni prostor biti će ispred  dvorane. Sve obavijesti o mogućnostima i uvjetima sponzoriranja Sajma mogu se dobiti od tehničkog organizatora Sajma.


KONTAKT

Za sve informacije o sponzorskim paketima i mogućnostima sudjelovanja te oglašavanja u Konačnom programu, molimo kontaktirati Kongresni servis.

Freestyle d.o.o.,

Bosna i Hercegovina,

Musala 3, Cipelići

75000 Tuzla,

Bosnia and Herzegovina

Telefon:+387 35 310 510;

Fax: +387 35 310 511;

e-mail:remedium@remedium.ba