Maršala Tita 109, Tuzla, BiH
+387 35 310 511

Međunarodni Sajam Medicine Remedium

Poštovani,

Agencija Freestyle,  agencija za organizaciju kongresa, seminara i stručnih sastanaka, već četvrtu godinu, uz podršku stručnih saradnika iz više medicinskih  grana organizira sajam medicine Remedium.

Prethodne tri godine u organizaciji Freestyle ,uz podršku i učešće najznačajnijih učesnika zdravstvenog, medicinskog i farmaceutskog sektora, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja

Tuzlanskog kantona , održana su tri sajamska skupa na kojima je prosječno organizovano oko  80 stručnih predavanja i oko 50 štandovskih prezentacija koje su  za razliku od stručnih predavanja, namijenjene i široj javnosti.

Cilj organizacije Međunarodnog sajma medicine Remedium je pokušati na jednom mjestu okupiti sve renomirane proizvođače i distributere lijekova, opreme i potrošnog materijala zajedno sa svim entiteskim i kantonalnim ministrima, direktorima svih Zdravstvenih osiguranja, te većih zdravstvenih institucija na nivou države. Ovakvo okupljanje industrije i ljudi, koji su odgovorni za finansiranje nabavki, omogućit će lakše i brže predstavljanje novih tokova i novih tehnologija, te olakšati komunikaciju pri budućim nabavkama.

Ove godine  27. – 28. oktobra/listopada,  u Tuzli, u Hotelu Tuzla, organizujemo  IV Sajam medicine Remedium, uz učešće i stručnu pomoć najvažnijih učesnika u sistemu bosansko-hercegovačkog zdravstva, čijim stručnim radom rukovodi Naučni odbor sajma, koji sačinjavaju:

 1. Mr. med. sci. Anis Međedović
 2. Prof. dr Vahid Jusufović
 3. Mr. med. sci. dr Jasmin Zvorničanin
 4. Mr. med. sci. dr Zlatko Mušanović
 5. Azijada Beganlić, Prim. Prof. dr spec porodične medicine, spec. medicine rada
 6. Dr Zlako Kalbić, spec. neuropsihijatrije
 7. Doc. dr Senada Selmanović, spec. porodične medicine
 8. Dr Edina Terskeredžić, spec. neuropsihijatrije.

Prateći program čine akreditovana stručna predavanja renomiranih domaćih i inostranih

 1. Oftalmologije, Prednji segment oka “Savremene tehnike u hirurgiji katarakte”,
 2. Porodične medicine,”Seksualno zdravlje naših pacijenata – čija je to briga?”,
 3. Psihijatrija,
  Depresija-predrasude i mitovi,
  Mentalno zdravlje i uticaj na seksualnu funkciju,
  Sagorijavanje na radnom mjestu uposlenika.

Promotivno-edukativni program sastavljen je od prezentacija novih proizvoda, popularnih edukativnih
predavanja, ljekarskih savjeta i besplatnih pregleda.

Pored domaćih stručnjaka iz oblasti medicine i farmacije, učešće na sajmu prijavili su i predavači i kompanije iz okruženja i inostranstva, pa očekujemo da će ovogodišnji Sajam medicine ostvarit izuzetan edukativni karakter.

Predavanja su certificirana od strane Ljekarske komoreTuzlanskog kantona.


ORGANIZACIONI ODBOR

Mr. med. sci.  Anis Međedović

Zlatko Mušanovic Mr. med.sci.dr.

Mr. med. sci. dr Jasmin Zvorničanin

Prof. dr Vahid Jusufović

Dr Zlako Kalbić, spec. Neuropsihijatrije

Azijada Beganlić, Prim. Prof. dr spec porodične medicine, spec. medicine rada

   Doc. dr Senada Selmanović, spec. porodične medicine  

Dr Edina Terskeredžić, spec. neuropsihijatrije

Doc sci. Halilbašić dr Meliha


MJESTO ODRŽAVANJA KONGRESA

Hotel Tuzla

Adresa: ZAVNOBiH-a 13, Tuzla 75000

Telefon:035 369-600


PRIJAVA NA SAJAM

REGISTRACIJA –  https://kongres.ba/en/registration

Prijavno mjesto biti će smješteno u hotelu ispred kongresne dvorane.

Prijava će bit moguća na licu mjesta.


KOTIZACIJA

Svi sudionici Sajma medicine Remedium oslobođeni su plaćanja kotizacije. Kotizacija uključuje: Ceremoniju otvaranja, prisustvo svim naučnim sesijama, sve štampane materijale, kafe pauze i certifikat o prisustvu bodovan od Ljekarske /Liječničke komore Tuzlanskog kantona.

Potvrda o učešću

Aktivno učešće na Sajmu vrednovat će se sa 10 bodova, a pasivno učešće sa 5 bodova, temeljem Pravilnika o trajnom usavršavanju Ljekarske / Liječničke komore Tuzlanskog kantona.


DRUŠTVENI PROGRAM

Bez naknade za registrirane sudionike. Pozivnica je neophodna za pristup svim događanjima.*


JEZIK

Službeni jezici Sajma su bosanski, hrvatski, srpski i engleski jezik, bez simultanog prevođenja


PREZENTACIJE

IZLOŽBA

Za vrijeme održavanja Sajma održat će se i izložba opreme i proizvoda farmaceutskih kmpanija. Podrška ovih kompanija je značajna za opšti uspjeh Sajma i svi sudionici se pozivaju da posjete svaki izložbeni prostor. Izložbeni prostor biti će ispred  dvorane. Sve obavijesti o mogućnostima i uvjetima sponzoriranja Sajma mogu se dobiti od tehničkog organizatora Sajma.

POZVANA PREDAVANJA

Trajanje prezentacije bit će naznačeno u konačnom programu, prodženje izvan vremenskog okvira neće biti moguće. Za programske cjeline bez naznačene rasprave, ista je uključena u vremenski okvir predavanja.


PARTNERI

GENERALNI SPONZORI
SPONZORI